Category: Card Visit

KINH NGHIỆM THIẾT KẾ CARD VISIT

Hầu hết đối với những người giữ chức vụ quan trọng khi đi giao dịch hay đi tiếp khách hàng khi trò chuyện đều gửi người đối diện chiếc card visit, name card để truyền tải đầy đủ thông tin cá nhân đến cho người đối diện. Qua chiếc card …