Category: Thiết Kế

Nội dung tuyệt vời và thiết kế đẹp mắt là yếu tố cần thiết để sáng tạo một website

Bước 1: Cài đặt công cụ bạn cần Sau khi cài WordPress, bạn còn cần thiết lập vài công cụ nữa để có thể thực sự mang thiết kế đến webstie. Đầu tiên, bạn cần một theme trước đã, theme này sẽ phù hợp với thiết kế bạn có trong đầu …