Chất liệu dùng để chế tác trên vỏ đồng hồ là những chất liệu nào?

Vỏ đồng hồ là một trong những bộ phận quan trọng hàng đầu của chiếc đồng hồ đeo tay. Vỏ đồng hồ không chỉ đơn giản là chất liệu mà đó là còn vẻ đẹp toàn diện của sản phẩm. Vậy những chất liệu thường dùng để chế tác vỏ đồng hồ …