Van công nghiệp là gì?

Van công nghiệp là một đồ vật cơ khí tiêu thụ trong hệ thống ống dẫn trong ngành nghề công nghiệp, dùng để đóng mở, điều chỉnh và kiểm soát mẫu chảy đi qua bên trong đường ống. Van công nghiệp là 1 đồ vật được tiêu dùng phổ biến …